Ma a Szaturnusz napja van
Nincs jó, nincs rossz, Te vagy ki e kétséget teremted.

“A Világ az asztrológia szemüvegével”

A büszkeség

Az egyik leginkább félreértelmezett fogalomról szeretnék beszélni. Sokan még meg sem tudják fogalmazni, mi az, csak mondják, használják. Ha a kedves olvasó belegondol, valóban nehéz meghatározni, mert annyira viszonylagos a foglom.
Azért én megkísérlem kifejteni a lényeget, megvilágítani a valóság hozzám közel álló szeletét.
Az egész onnan vált nekem érdekessé, amikor azon gondolkodtam el, hogy a büszkeség egy erény, vagy valami, ami az ego terméke, és semmi köze a sok szentséghez, amivel néhányan magasztalják.

A szabadság

Korunk egyik lefontosabb fogalmához érkeztünk, abban az értelemben, hogy annak megértése illetve félreértése komoly fejtörést okoz ma az embereknek. A köznyelv azt hívja szabadságnak, amikor nem korlátoznak. Ez természetesen nem igaz, ez a függetlenség lenne. Akkor mi a szabadság? Te szabad embernek gondolod magad? Máris nagyot léptünk a lényeg irányába, ha ezt feled „igen”. Ugyanis tudott, hogy jogállamban élünk, azaz igenis korlátoznak; nem sétálhatsz mezítelenül az utcán, nem parkolhatsz akárhol, és már azért is büntetnek, ha nem akarsz tanulni.

Harc és háború

Amióta írott történelmünket ismerjük harcok, háborúk dúlnak a Földön. Emberek veszik el a másik életét, hol meggyőződés nélkül, parancsra, hol pedig valamilyen eszme, esetleg önös érdek okán. Mi most éppen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell közvetlenül szembesülnünk a háború borzalmaival, noha aktuálisan a szomszédban háború van, és a közel-keleten is vérzik egy ország. Miért, mi céllal fordulnak az emberek egymás ellen? Mindenki tudja, hogy más ember életét kioltani tévút, mégis megteszik újra meg újra.

A hanyatlás kora

Egyre több eszmefuttatást hallani szellemi felemelkedésről, fejlődésről, sötét korról, aranykorról stb. Eleve érdekes információ önmagában az is, hogy valóban léteznének-e ilyen korszakok? Ha már ez a szakmám, akkor annyit mindenképpen kijelenthetek, hogy a zodiákus kozmikus óraként is ketyeg, azaz a naprendszer viszonylatában valóban számolhatunk korszakokkal, amin a naprendszerünk egyes jegyben eltöltött idejét értjük. E viszonyítási rendszer szerint a halak korszak végén és a vízöntő korszak hajnalán állunk.

A vallás

Nem nagyon ismerünk olyan kort, társadalmat, ahol ne lenne, vagy ne lett volna szerves része az emberi létnek a vallás. Na de mit is nevezhetünk egyáltalán vallásnak, mi az a vallás? Most is induljunk magából a szóból. Vall, vallani. Ez lényegében (ma) annyit jelent, mint valami mellett tiszta szívvel elköteleződni. Érdekes, mert ha a vallatás szóból indulunk ki, akkor az igazságra kíváncsi (normál esetben) a kínzó, és azt találjuk, hogy vallani annyit jelent, mint VALót, igazat állítani. Ez fura, ha arra gondolunk, hogy a vallást ma inkább a hittel azonosítjuk.

Beteg test

Szokták mondani, hogy minden mindegy, csak egészség legyen. Van ebben a mondásban nagy igazság, sokkal több, mint amennyire komolyan szoktuk gondolni. Mi jár annak az embernek a fejében, aki ezt mondja, vagy gondolja? Mindent meg lehet újra venni, vagy fel lehet építeni, helyre lehet hozni, és újra lehet kezdeni, de ha az egészséged kerül veszélybe, az irányítás kicsúszik a kezedből és kiszolgáltatottan, korlátozott lehetőségekkel kell éljél.

Az Ünnep

Minden kultúrában vannak ünnepként számontartott napok, amiket nagyrészt dátumhoz kötnek. Nálunk ilyenek a nemzeti ünnepek, a szilveszter, vagy a karácsony. Most már a sokadik évem telik el úgy, hogy nem tudok ünnepként tekinteni a naptári évfordulóra, és ennek apropóján gondolkodtam el, hogy valójában mi is azaz ünnep?

Amiről nem tudunk, az nincs is?

Mielőtt a téma velejéig hatolnék, egy alapfeltevést szeretnék tisztázni. Lehetséges-e olyat kitalálni, ami nincsen. Másképpen fogalmazva, létezhet-e olyan KÉP a KÉPzeletünkben, ami egy más világban ne lenne valóság? Vegyük például a Star Wars remekbeszabott alkotást, amiről a legtöbben annyit mondanak, hogy egy jó film. Lehetséges, hogy ez nekünk film, de valahol valóság?  Sőt azt is állítják, hogy minél sikeresebb egy mozifilm, amit fantasy jellegű, annál közelebb áll a jelen valóságunk világához. Természetesen nem távolságban, vagy időben, hanem energetikailag, vagy rezgésben.

Az ezerarcú...

Egyszer hallottam egy előadást, aminek egy részében a tanító azt ecsetelte, miként dől össze hitvilágunk időről időre, míg végül eljutunk a végső igazsághoz; hogy nincs is olyan. Egy szellemi ember számára ez hatalmas csapás. Minden, amiben hitt, amire magabiztossága, céltudatossága, világképe épült, semmivé lesz. Aki lényének értelmét már kevésbé az anyagra, hanem inkább a szellemi kiteljesedésre irányítja, rettentő trauma felismerni, hogy mindaz, amiben hitt, csalóka tévképzet volt csupán.

Irígység és féltékenység

Az emberi esendőség egyik legjellemzőbb megnyilvánulásai e kettő. Irigység és féltés szakít szét családokat, barátokat, és szeretőket. Ha jól megkapargatjuk, a legtöbb társadalomban e belső ellentétek szülik a viszályt és békétlenséget.

Mégis mik ezek a fogalmak, és miben gyökereznek?

Kezdjük az irigységgel. Kit hívnak így? Az az ember, aki aktuálisan saját rendelkezéssel bír bizonyos javak, tárgyak felett, és azt nem osztja meg a másik emberrel, annak kérésére esetén sem.

Oldalak

Subscribe to RSS - “A Világ az asztrológia szemüvegével”