Ma a Hold napja van
Nincs jó, nincs rossz, Te vagy ki e kétséget teremted.

A piramisok titkai

Valami nagyon különös dolog történik Gízában, mind a piramisok alatt, mind Dr. Hawass irodájában. Még az atlantiszi Feljegyzések Csarnokában kételkedők is arra kényszerülnek, hogy beismerjék, valami nagy dolgot rejtegetnek.
2008 augusztusában egy barlangrendszert fedeztek fel a piramisok alatt. Bizonyos, hogy ez a legnagyobb hír. Viszont vessünk egy pillantást Dr. Hawass reakciójára, amit a saját honlapján olvashatunk.Bizonyára Hawass igencsak tisztában volt egy efféle felfedezéssel. 

Akkor miért tagadta? Mit próbál palástolni? Vajon ennek van valamiféle köze ahhoz a falhoz, amelyet a gízai komplexum köré építettek? Miféle dolgokat akarnak eltitkolni előlünk?

2009 decemberében, azt követően, hogy letagadták a létezésüket, Egyiptom vezető egyiptológusa, Dr. Zahi Hawass, kénytelen volt beismerni, hogy a feltárásokat végző csapat az ő megbízásából az állítások középpontjában álló olyan ókori sírok után kutat, melyek egy, a gízai piramisok alatti barlangvilág állítólagos felfedezéséről szólnak.

Ez több oknál fogva is egy meglepő bejelentés, s nem mellékes körülmény az sem, hogy az „állítólagos” barlangrendszert már feltárta és lefényképezte Andrew Collins, brit író és felfedező.

2008 augusztusában Collins bejelentette, hogy újra felfedezte a korábban már feltárt barlangrendszerbe vezető bejáratot, belépett egy rejtélyes sírba, mely a Nagy Piramistól 700 méterre található nyugati irányban.

 Collins olyan nyomokra bukkant melyeket 200 évvel korábban a brit diplomata és felfedező, Henry Salt, hagyott maga után. Salt 1817-ben papírra vetett, hogy ő és Giovanni Caviglia, olasz felfedező, tárta fel a „katakombákat” „több száz yardon” keresztül Gízában, míg egy „tágas” teremhez nem értek. Ez a kamra három másik, ugyanilyen méretű teremmel állt összeköttetésben, melyekből különféle útvesztőszerű folyosók nyíltak, melyek közül az egyiket a későbbiekben az olaszok fedezték fel „300 lábnyival messzebb”. 

Collins elhatározta, hogy megkeresi a környék barlangjait, ahol a Hattyú csillagkép jelöletlen csillaga helyezkedett el a három piramissal összeköttetésben. Katakombák sorozatát fedezte fel, miként Henry Salt leírta, de egyik barlangban sem voltak jelek. Majd amikor épp elhagyni készült a terepet, egy fali résre lett figyelmes a katakombában, amely végül feltárta a barlangok hatalmas bonyolult komplexumába vezető bejáratot.

 Mivel e hatalmas felfedezés lázba hozta Collinst, tüstént az egyiptomi hatóságokhoz sietett, azt remélve, hogy azok is éppen olyan lelkesek lesznek, mint amilyen ő volt. TÉVEDETT!

 Az egyiptomi hatóságok megpróbálták eltitkolni a barlang felfedezését. 

Collins szerint: „Dr. Hawass (Az Egyiptomi Antikvitásokért Felelős Legfelső Tanács Minisztere) tulajdonképpen letagadta a barlangok létezését. S ezt nyilvánosan tette. Vita tárgya, hogy miért járt el így. A legkézenfekvőbb magyarázat szerint a mi látogatásunkat követően tett előzetes vizsgálatai 2008 áprilisában azt célozták meg, hogy az emberei lejussanak a bejártra néző sírba, miként azt mi is először tettük.”

 „15 hónappal később a sajtó és az egyiptomi tudósok kérése előtt fejet hajtva, Dr. Hawass megerősítette, hogy egy tisztán egyiptomiakból álló csoportot arra utasított, hogy kutassák át  „vita” homlokterében álló sírt. Vita? Hogy lehetne egy ilyen volumenű felfedezés vita tárgya?

 „Mostanra már megtisztítottuk az omladékoktól ezt a rendszert és Késő Kori katakombáról van szó, hasonlóan sok másikhoz Egyiptom szerte.” – állított ezen a héten. – „Nincs semmiféle misztikum vele kapcsolatban és nincs ezoterikus jelentősége sem. Az eredményeinket egy hagyományos folyamat részeként fogjuk majd a nyilvánosság elé tárni.”

 Miközben üdvözli Dr. Hawass új, a lelőhely iránt mutatott érdeklődését, Collins kétségbe vontja Hawass motivációit:

„Tudtuk, hogy augusztusban elkezdte a sír megtisztítását” – mondta – „A feltárások szinte azonnal megkezdődtek, miután a barlang felfedezésének híre elérte az internetet.” 

Collins ugyanakkor szkeptikus maradt Hawass abbéli magyarázatát illetően is, ami alapján „katakombáról” beszél. „A rendszer fogalmának használata arra utalna, hogy olyan barlangokat talált és olyan barlangokba lépett be, amelyeknek korábban még a létezését is tagadta? – teszi fel a kérdést.

 „A kollégáim és én megvizsgáltuk az Egyiptom szerte található dinasztikus időkből származó katakombák fényképes bizonyítékait, és mindegyik olyannak tűnik, mintha emberi kéz alakította volna ki azokat.” – Hawass

Collins azt állítja, hogy „A gízaiak természetesek, és a fekükőzetet fúrták át több száz méteren keresztül, talán egy lokális geológiai törés irányát követve.”

Bár Dr. Hawass azzal állt elő, hogy semmiféle rejtély nincs a „katakomba” körül, Collins azt gyanítja, hogy a barlangok a Második Piramis alatt is folytatódnak, ahol az ősi hagyományok szerint Egyiptom legendás alapítójának, Hermésznek a legendás sírja található. Ez azért jelentős, mert Hermészt Nagy Varázslóként ismerik, Bringer és Collins arra gyanakszik, hogy a kamrák talán valami Hermész által hátrahagyott dolgot rejtenek – olyasmit, mint a Feljegyzések Csarnoka.

A legendás médium, Edgar Cayce szerint a piramisokat egy ősi civilizáció építette, melynek az eredete Atlantisz idejére nyúlik vissza. Ez a nagy civilizáció valamikor 10-11000 évvel ezelőtt létezett és ezt dicséri a Nagy Piramis elkészítése is, s itt rejtették el az emberiség elveszett történelmét a „Feljegyzések Csarnokának” nevezett kamrában. 

„A feljegyzések egyike… egy Atlantiszról szóló beszámoló azoktól az időktől kezdve, amikor a szellem megformálta az anyagot, illetve amikor megkezdődött a testbe költözés.” – Cayce

 A feljegyzések kiterjednek az ősi kultúra első lerombolóira, az antaltidák másik földre való elköltözésére és Atlantisz végső elpusztítására is.Tartalmazzák a Nagy Piramis építésének a leírását, valamint egy próféciát arról, hogy „kinek mit és hol kell tennie a feljegyzések feltárásához.”Collins azt mondja, hogy

„Ezt sohasem találták meg. Így talán még mindig ott van, várva a felfedezését, valahol annak a helynek közelében, ameddig Salt és Caviglia közel 200 évvel ezelőtt eljutott.”

 „Hiszek abban, hogy a barlangok, ahova beléptünk, egy sokkal nagyobb komplexum részei, amely pontosan az egész gízai fennsík alatt terül el.”

 Collins elmagyarázza, hogy a barlanghálózat természetes és egy svájci sajthoz hasonlít. Hisz abban, hogy jóval a piramisok megalkotása előtt alakították ki őket és feltételezik, hogy ez lehetett az oka annak, amiért a piramisokat erre a területre építették. A korai civilizációk hittek abban, hogy a haldoklás folyamata az úgynevezett „alvilágba” való átkeléssel áll összefüggésben és ezekre a barlangokra talán úgy tekintettek, mint az alvilágba vezető átjárókra. A barlangok legmélyebb részein van emberi tevékenységre utaló bizonyíték. 

Collins szerint a „műholdfelvételek inkább azt sugallják, hogy a barlangok… egész végig a Második Piramishoz vezetnek”. Innen egy kicsit nyugatabbra a régészek egy madármúmiákból álló gyűjteményre bukkantak. Amióta a Hattyú csillagkép történetileg egy madárral, speciálisan egy hattyúval kerül ábrázolásra, az elmélet szerint istentiszteleten résztvevők hagyhatták itt a madármúmiákat e csillagképnek bemutatott áldozatképpen vagy talán Szókarnak, a madárszerű alaknak, aki az alvilág uralkodója.

A barlangok bejáratától szemmel láthatóan a Második Piramis felé haladhatunk, majd közvetlenül az alá a pont alá, ahol a Hattyú csillagot, a Denebet, összeköthetnénk a három piramissal és a Hattyú szárnyaival. Ez volna az a hely, ahol a híres „Feljegyzések Csarnokát” fogjuk majd felfedezni? Vajon az egyiptomi hatóságok megengedik-e a világnak, hogy tudomást szerezzen arról, hogy mi is van ott valójában? Miért olyan titokzatoskodók? 

Mi rejlik a barlangokban? 

2010 februárja óta Dr. Zahi Hawass napvilágra hozta, hogy a barlangrendszert egy sereg tudós vizsgálgatta már. 

„Mindenféle terület szakértőivel együttműködünk.” – hozta nyilvánosságra azon a héten. – „Régészek, geológusok, mérnökök és építészek, hogy csak néhányat említsünk… Ki fogom posztolni az információkat a honlapomra és közzé fogom tenni a munkánk eredményeit, ha eljön az ideje.” 

Az NC2jelzésű, George A. Reisner, amerikai egyiptológus által, a barlangsírban végzett munka két új sziklába vájt aknát és az írott történelemben sohasem látott, föld alatti galériákból és termekből álló labirintusba vezető lépcsősort tárt fel. Dr. Hawass feltételezi, hogy az Óbirodalom periódusára nyúlnak vissza. Úgy tűnik, hogy a barlangok eredetileg katakombaként szolgáltak, s csak később kezdték el azokat madárnekropoliszként használni, ahol mumifikált madarakat és más kis állatokat ajánlottak fel áldozatképpen. 

Vegyük észre, hogy sok elektromos kábel (balra fent) jelzi a barlangokban jelenleg is folyó munkálatok szintjét (Feltártak valami érdekeset? Leleplezik múltbéli civilizációk jeleit? Rejtegetnek föld alatti alagutakba vezető bejáratokat?). 

Emlékszel arra a YouTube videóra, amely a Szfinx alatti éjszakai feltárásokról szólt?

Az alagutakból hatalmas fedett ládákat vittek ki, amiket a kairói reptérre küldtek. A ládákat C-17-es teherszállító repülőgépekbe pakolták be, amely az Egyesült Államok légierejéhez tartozott.A ládákat CSAK éjszaka szállították! A tisztviselők természetesen mindezt tagadták! 

Ez a fotó egy kő bálványképet ábrázol, mely kígyó fejet formáz, ami megvilágítja a helybéliek történeteit, melyek arról szólnak, hogy a barlangokban egy el-Nahash nevű atalmas kígyó kísért (Hát már megint! Valahányszor elég mélyre ásunk, egy hüllőszerű alakkal találkozunk, aki lesben áll az alvilágban!).
Mi van akkor, ha a barlangrendszer még mélyebbre vezet? Talán egy föld alatti városba? Atlantisz története tele van föld alatti városokról szóló történetekkel. Egy óriási föld alatti várost fedeztek fel Romániába (200 négyzetkilométer.)

 Forrás: www.boldognapot.hu

Új hozzászólás